POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.instytutdesignu.pl. Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter.

Administratorem strony i danych osobowych jest Joanna Pach, zwana dalej Administratorem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: instytutdesignu@gmail.com

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.instytutdesignu.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

DEFINICJE:

Administrator – Joanna Pach.

Użytkownik – to każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

Strona – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem :www.instytutdesignu.pl.

Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora,

Umowa usługi Newsletter bądź Umowa Newsletter – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter. Aby ją zawrzeć należy wypełnić interaktywny formularz, zaznaczyć checkboxy a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.

3. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (z wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.

4.Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych,jeżeli wyraził w tym celu zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

5.Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W tym celu może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: instytutdesignu@gmail.com lub listownie.

6. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich.

7. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy.

8. Administrator niniejszym informuje, że korzysta z systemu do wysyłki newslettera MailerLite, którego dostawcą jest UAB „MailerLite” z siedzibą w Wilnie, Litwa, z którym to Administrator zawarł umowę powierzenia danych. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach znajdujących się na Litwie. Podmiot ten gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.

Administrator informuje, że przekazuje przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • Nazwa.pl sp. z o.o., ul. M. Medweckiego 17, 31-870 Kraków – przechowywanie strony i danych na serwerze.
  • Disqus, 717 Market St San Francisco, CA 94103 – system umożliwiający komentowanie na blogu.
  • MailChimp, Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA – system mailingowy służący do przesyłania newslettera.

POLITYKA COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe. Zawierają najczęściej nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartphonie) oraz unikalny numer. Strona www.instytutdesignu.pl używa cookies w celu gromadzenia danych statystycznych, emisji reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych części strony. Wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki „stałe” przechowywane są na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Ciasteczka nie umożliwiają identyfikacji osoby, która odwiedza stronę ani też nie zapisują żadnych informacji, które mogą taką identyfikację umożliwić. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies lub je usunąć. Brak zmiany oznacza akceptację Użytkownika na stosowanie ciasteczek na tej stronie.

INNE TECHNOLOGIE

Administrator informuje, że na stronie stosuje następujące technologie śledzące:

  • Piksel konwersji Facebooka – zarządzanie reklamami, remarketing.
  • Kod śledzenia Google Analytics – zabieranie statystyk strony.
  • Komentarze Disqus – dodając komentarz na stronie przekazujesz dane osobowe (imię, nazwisko lub pseudonim, adres e-mail, adres strony internetowej, adres IP, treść komentarza).
  • E-mail – kontaktując się mailowo zostawiasz swój adres e-mail, a także inne dane osobowe (jeśli pojawią się w treści wiadomości). Inicjując kontakt wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, dlatego w ten sposób możemy pozostać w kontakcie. Twój adres e-mail nie będzie wykorzystywany do innego celu.
  • Afiliacja – w niektórych wpisach mogą pojawiać się linki afiliacyjne bądź banery.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane identyfikacji czytelników. Logi serwera jedynie pomagają w administracji strony a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.